logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Skontaktuj się z nami!

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. ,
tel.: +48 85 74 58 100
fax: +48 85 74 58 113 ,
ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000024985, NIP: 542-020-01-22, REGON: 050207647
Wys. kapit. zakład. Spółki: 165 540 000,00 zł

Jednostka Realizująca Projekt
Tel.: 48 85 74 58 140
e-mail: jrp@wobi.pl