logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Ulice z nową siecią


Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Kazimierz Samborski zakończyło budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Angielskiej, Mohylowskiej, Kieleckiej, Toruńskiej, Młynowej, 20 KPJ. Rozpoczęto budowę sieci wod.-kan. w ulicach Kochanowskiego, Kurpiowskiej oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Bema (na odcinku Wyszyńskiego – Kopernika). Ich zakończenie jest planowane na lipiec 2018 roku.