logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Dla mieszkańców

Mieszkańcy rejonów, gdzie są lub będą budowane nowe linie, powinni podłączyć się do nich jak najszybciej, aby zdążyć przed dalszym zagospodarowaniem ulic. Nowo powstająca infrastruktura wodno-kanalizacyjna gwarantuje ciągłą dostawę wody do odbiorców, możliwość odprowadzania ścieków oraz inne korzyści. Warto dopilnować właściwego momentu, aby zacząć z nich korzystać (kliknij).

Wodociągi Białostockie bezpłatnie wydają warunki przyłączenia nieruchomości do sieci, a także uzgodnienia projektu. Stosowny wniosek (do pobrania) należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta, które udziela dokładnych informacji o sposobie podłączenia się (BOK-kontakt).

MapyLokalizacje zadańAktualności