logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

III Konferencja prasowa


W dniu 12.05.2022 r. w białostockiej Oczyszczalni Ścieków odbyła się współorganizowana przez Miasto Białystok i Wodociągi Białostockie konferencja prasowa nt. „Hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych obiektów białostockiej oczyszczalni ścieków” – ostatniego zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach Projektu: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”.

Głównymi punktami spotkania były oficjalne wystąpienia: p. Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku, p. Beaty Wiśniewskiej – Prezes Zarządu Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. i p. Grzegorza Simsona – Technologa w Oczyszczalni Ścieków.

Po przemówieniach uczestnicy konferencji odbyli spacer po terenie oczyszczalni, zapoznając się z informacjami na temat zmodernizowanych obiektów.