logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Rozruch hermetyzacji i dezodoryzacji Oczyszczalni Ścieków