logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Odbiory końcowe prac w ulicach Polnej i Wasilkowskiej


8.11.2021 r. odbył się odbiór końcowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach rozszerzonego zakresu Projektu) i wodociągowej (ze środków własnych Wodociągów Białostockich) w ul. Polnej. Dzień później dokonano odbioru końcowego nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wasilkowskiej (rozszerzony zakres Projektu).