logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Odbiór stawów rezerwowych


28.10.2021 r. odbył się odbiór zmodernizowanych stawów rezerwowych – w ramach zadania „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie”. Wykonawca – Konsorcjum w składzie: HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A. (Lider), EKO-MTK Sp. z o.o., Grzegorz Choruży (działalność gospodarcza jako Choruży i syn Grzegorz Choruży) zagospodarowuje obecnie teren i przygotowuje inwestycję do odbioru końcowego.