logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Rozszerzenie zakresu projektu


Wodociągi Białostockie w maju 2020 roku – dzięki oszczędnościom w wyniku przetargów – wystąpiły do Instytucji Wdrażającej (NFOŚiGW) z wnioskiem o rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Optymalizacja gospodarko wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap” w ramach rezerwy inwestycyjnej. 3 sierpnia 2020 r. Spółka podpisała z NFOŚiGW Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie, upoważniający do wykorzystania kwoty 3,2 mln zł na budowę ok. 5 km sieci kanalizacji sanitarnej w 12 ulicach Miasta Białystok

  • W wyniku rozszerzenia Projektu wybudowanych i przebudowanych zostanie łącznie ponad 18 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 5,5 km sieci wodociągowej i przyłączonych zostanie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej co najmniej 770 nowych użytkowników.
  • Kontrakty nr: 17 – 21 na wybudowanie sieci już zrealizowano w latach: 2018-20, natomiast planowane zakończenie Kontraktów nr: 22-26 nastąpi w grudniu 2021 r.