logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Podpisanie kolejnej umowy


26.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozłowej, Białostoczek, Gołdapskiej (Zadanie 11.3 z Kontraktu 11). Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski.