logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Dwie umowy w ramach Kontraktu 11


W dniu 23.05.2019 r. zawarto z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu umowy na realizację dwóch zadań w ramach Kontraktu 11. Pierwsza umowa – na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Brzechwy (Zadanie 11.4) – została podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym “Drabent”. Wykonawcą drugiego zadania ¬– budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowlańskiej, na odcinku od ul. Poziomej do ul. Baranowickiej (Zadanie 11.5) – jest P.H.U. Hydro-San Jan Lulewicz.