logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Sieć wod.-kan. na obrzeżach miasta


W dniu 14.05.2019 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba Sp. z o.o. zakończyło prace związane z realizacją Zadania 11.2 (w ramach Kontraktu 11), czyli budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Esperantystów, Grabowskiego i Szaykowskiej. Wcześniej w tym rejonie Białegostoku, sąsiadującym z gminą Choroszcz, nie było infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.