logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Umowa na Kontrakt 9


W dniu 25.04.2019 r. została podpisana umowa na realizację Kontraktu 9 dotyczącego zaprojektowania i wykonania renowacji kanału sanitarnego w ul. Zwycięstwa. Zadanie – ujęte
w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zrealizuje wyłoniona w przetargu firma UNIMARK Sp. z o.o.
z Wadowic.