logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Podpisanie umowy na realizację budowy elektrowni fotowoltaicznej


Podpisano umowę na realizację Kontraktu 12: Budowa elektrowni fotowoltaicznej na SUW Jurowce. Umowa dotyczy budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 100 kW (61,36 kW) z panelami fotowoltaicznymi montowanymi na gruncie (na konstrukcjach wbijanych o wysokości do 3 m) oraz na dachu istniejącego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawcą została PRO-ECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Zakończenie działań nastąpi do 28.12.2018 roku.