logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Podpisanie umowy na wykonanie działań informacyjnych i promocyjnych


Podpisano umowę na wykonanie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu pt.: „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków”. Umowa dotyczy przygotowania i przeprowadzania działań informacyjnych i promujących. Wykonawcą zostało Konsorcjum firm: PREMIUM OUTDOOR Sp. z o.o. i MODART OUTDOOR Sp. z o.o. (obydwie z siedzibą w Lublinie). Zakończenie działań nastąpi do 28.02.2022 roku.