logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Odbiory końcowe prac w ulicach Zwierzynieckiej i Kiemliczów


W dniu 14.10.2021 r. odbył się odbiór końcowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zwierzynieckiej (w ramach rozszerzonego zakresu Projektu), oraz nowo wybudowanych sieci: kanalizacji sanitarnej (rozszerzony zakres Projektu) i wodociągowej (ze środków własnych Wodociągów Białostockich) w ul. Kiemliczów.