logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Zakończenie prac w ul. Zwycięstwa


W dniu 26.03.2020 r. zakończyły się prace związane z renowacją kanału sanitarnego w ul. Zwycięstwa. Przedsięwzięcie dotyczyło zaprojektowania  i wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace były prowadzone techniką bezwykopową w technologii rękawa wzmacnianego włóknami szklanymi, nasączonego żywicą poliestrową i utwardzanego na miejscu promieniami UV. Głównym wykonawcą zadania była firma UNIMARK Sp. z o.o. z Wadowic.