logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Zakończenie budowy III pulsatora w SUW Pietrasze


W dniu 21.02.2020 nastąpił odbiór inwestycji dotyczącej budowy III pulsatora w SUW Pietrasze. Tym samym została zakończona realizacja Kontraktu 4, którego wykonawcą jest Konsorcjum w składzie: Fadbet S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Choroszczy. Włączenie nowego obiektu do eksploatacji podnosi wydajność i skuteczność koagulacji – jednego z procesów technologicznych uzdatniania wody. W efekcie wzrasta bezpieczeństwo zaopatrzenia aglomeracji białostockiej w dobrą jakościowo wodę.