logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Hermetyzacja i dezodoryzacja rozpoczęta


W dniu 15.01.2020 r.  nastąpiło przekazanie placu budowy pod realizację Kontraktu 3: Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektów oczyszczalni ścieków. 

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum w składzie:

Lider: EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie

Partnerzy:
HUSAR BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE S.A. z siedzibą we Włocławku
WUPRINŻ S.A. z siedzibą w Poznaniu
Eko Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.