logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Zakończenie prac w ul. Kozłowej, Białostoczek, Gołdapskiej


W dniu 30.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Robót Ziemnych „WODREX” Leszek Jaworski zakończyło przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kozłowej, Białostoczek, Gołdapskiej (Zadanie 11.3 z Kontraktu 11).