logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Rozpoczęcie robót w SUW w Wasilkowie


W dniu 20.11.2019 r. Konsorcjum w składzie: Husar Budownictwo Inżynieryjne Spółka Akcyjna z Włocławka (Lider Konsorcjum), EKO-MTK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Brwinowa, Grzegorz Choruży (działalność gospodarcza jako Choruży i syn Grzegorz Choruży z siedzibą w Gródku) rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją Kontraktu 6 – Modernizacja stawów infiltracyjnych w SUW Wasilków.