logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Podpisanie umowy na modernizację stawów w SUW w Wasilkowie


W dniu 15.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji stawów infiltracyjnych w SUW Wasilków (Kontrakt 6).

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu, jest Konsorcjum w składzie:

  • Husar Budownictwo Inżynieryjne Spółka Akcyjna z Włocławka (Lider Konsorcjum),
  • EKO-MTK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Brwinowa,
  • Grzegorz Choruży (działalność gospodarcza jako Choruży i syn Grzegorz Choruży z siedzibą w Gródku).