logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Przebudowa kanału w ul. Brzechwy


Trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy. W związku z uwagami dotyczącymi utrudnień dla mieszkańców wyjaśniamy, że powodem prowadzonych prac jest zły stan techniczny starego kanału oraz konieczność zwiększenia przepustowości systemu odbioru ścieków (w związku rozbudową Osiedla Wygoda i Kolonii Bagnówka). Z uwagi na głębokie posadowienie kanału (ok. 6 metrów) i wysoki poziom wód gruntowych, realizacja zadania została zaplanowana do końca pierwszego kwartału przyszłego roku (możliwe, że zostanie ono wykonane wcześniej). Pomimo uciążliwości, za które przepraszamy, wszystkie nasze działania mają na celu dobro mieszkańców.