logo
Projekt pt: "Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap"

Planowane rozpoczęcie budowy sieci w ul. Jana Kochanowskiego.


Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Kazimierz Samborski planuje rozpocząć budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Jana Kochanowskiego. Roboty rozpoczną się od ul. Gen. Józefa Bema 38 w kierunku ul. Kochanowskiego 9, a następnie od ul. Młynowej 55A w kierunku ul. Kochanowskiego 10. Całość robót będzie wykonywana metodą wykopu otwartego. Prace odbywać się będą etapowo, z zachowaniem przejezdności.